Selecteer een pagina

Cookie- & privacyverklaring Schrijfmijntekst.nu

Op deze pagina vind je de cookie- en privacyverklaring van Schrijfmijntekst.nu. Hierin omschrijft eenmanszaak Yarrid Dhooghe hoe het bedrijf omgaat met je persoonlijke gegevens, die het verzamelt via de website www.schrijfmijntekst.nu.

Schrijfmijntekst.nu maakt onderdeel uit van eenmanszaak Yarrid Dhooghe, die beheerd wordt door Yarrid Dhooghe.

Contactgegevens:

Yarrid Dhooghe
Catharina Lundenhof 1 bus 3
2660 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0680.880.711
BTW-nummer: BE 0680.880.711

+32 479 43 89 72
yarrid.dhooghe@telenet.be
https://www.schrijfmijntekst.nu

Yarrid Dhooghe is de verantwoordelijke gegevensbescherming van Schrijfmijntekst.nu en eenmanszaak Yarrid Dhooghe. Hij is te bereiken via yarrid.dhooghe@telenet.be.

Persoonlijke gegevens die Schrijfmijntekst.nu verwerkt

Schrijfmijntekst.nu verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt aan Schrijfmijntekst.nu. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten, professionele partners en iedereen die in contact komt met Schrijfmijntekst.nu, in relatie tot de aangeboden producten en diensten.

Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer je de website Schrijfmijntekst.nu bezoekt, contact hebt met Schrijfmijntekst.nu, of op enige andere wijze gebruik maakt van de producten en diensten van Schrijfmijntekst.nu. Schrijfmijntekst.nu behandelt ook de persoonsgegevens van prospecten of geïnteresseerden zo goed en zorgvuldig mogelijk, en beveiligt deze gegevens conform dit privacybeleid.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer (indien je klant bent en facturen van Schrijfmijntekst.nu ontvangt)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Eenmanszaak Yarrid Dhooghe kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Yarrid Dhooghe raadt ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat eenmanszaak Yarrid Dhooghe zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via yarrid.dhooghe@telenet.be. Dan verwijdert hij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt eenmanszaak Yarrid Dhooghe persoonsgegevens

  Eenmanszaak Yarrid Dhooghe verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   

    • Het afhandelen van je betaling.
    • Verzenden van nieuwsbrieven als je hiervoor toestemming hebt verleend. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid tot uitschrijven.
    • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te garanderen.
    • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
    • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
    • Eenmanszaak Yarrid Dhooghe analyseert je gedrag op de website schrijfmijntekst.nu met Google Analytics om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd waardoor dit niet tot concrete personen herleid kan worden.
    • Eenmanszaak Yarrid Dhooghe verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is. Denk aan gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte of klantenlisting.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Eenmanszaak Yarrid Dhooghe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Yarrid Dhooghe) tussen zit.

   Delen van persoonsgegevens met derden

   Eenmanszaak Yarrid Dhooghe verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Eenmanszaak Yarrid Dhooghe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   Deze ontvangers verwerken je persoonsgegevens

   Mailchimp

   Eenmanszaak Yarrid Dhooghe gebruikt Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven en andere mailings. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf dat zich conformeert aan de EU-US Privacy Shield principes.

   Google analytics

   Google Analytics wordt gebruikt voor het website gebruik anoniem in kaart te brengen. Google is een Amerikaans bedrijf dat zich conformeert aan de EU-US Privacy Shield principes.

   Vimexx

   Vimexx host de website www.schrijfmijntekst.nu. Ook als je contact opneemt via het contactformulier of via de e-mail dan worden deze gegevens opgeslagen op de servers van Vimexx.

   Cashaca

   Voor het uitvoeren van de betaling maakt eenmanszaak Yarrid Dhooghe facturen op in Cashaca. Cashaca is een Belgisch bedrijf.

   Hoelang bewaart eenmanszaak Yarrid Dhooghe je persoonsgegevens

   Eenmanszaak Yarrid Dhooghe bewaart jouw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer bewaard moeten worden.

   Uitvoeren van de overeenkomst

   Gegevens rondom het uitvoeren van de overeenkomst (de dienst) bewaren we totdat de dienst is stopgezet.

   Uitvoeren van de betaling

   Gegevens rondom het uitvoeren van de betaling zoals de bedrijfsnaam en het ondernemingsnummer worden 7 jaar bewaard. Dit is in lijn met de wettelijke bewaartermijn van de belastingplicht.

   E-mail contact

   E-mails en contactaanvragen worden tot maximaal twee jaar na het laatste contact bewaard.

   Het versturen van nieuwsbrieven

   Je gegevens rondom het versturen van mailings (nieuwsbrieven, e.d.) bewaart Eenmanszaak Yarrid Dhooghe voor onbepaalde tijd. Je kan ervoor kiezen om je op elk gewenst moment zelf uit te schrijven door middel van de uitschrijflink onderaan de mailing.

   Website analytics

   De gegevens die binnen Google Analytics rondom je gedrag op de website www.schrijfmijntekst.nu worden verzameld zijn anoniem en worden voor onbepaalde tijd bewaard.

   Hoe eenmanszaak Yarrid Dhooghe persoonsgegevens beveiligt

   Eenmanszaak Yarrid Dhooghe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yarrid Dhooghe via yarrid.dhooghe@telenet.be.

   De persoonsgegevens die door eerdergenoemde ‘ontvangers’ beheerd worden in opdracht van eenmanszaak Yarrid Dhooghe zijn allemaal beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk tweestapsauthenticatie.

   Persoonsgegevens, die eenmanszaak Yarrid Dhooghe zelf opslaat, worden bewaard op een laptop die voorzien is van een wachtwoord.

   De gegevensoverdracht op de website vindt plaats met een beveiligde overdracht door middel van een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website www.schrijfmijntekst.nu privé is.

   Cookies die eenmanszaak Yarrid Dhooghe gebruikt

   Eenmanszaak Yarrid Dhooghe maakt op de website www.schrijfmijntekst.nu gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op je computer, tablet of smartphone geplaatst wordt als je de website bezoekt. Een cookie bevat informatie over je websitebezoek, bijvoorbeeld over de pagina’s die je bezoekt en de duur.

   De cookies die eenmanszaak Yarrid Dhooghe plaatst via de website www.schrijfmijntekst.nu worden gebruikt voor de volgende doelen:

   • Het optimaliseren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website.
   • De mogelijkheid te verschaffen om delen van de website te delen via sociale media.
   • Het verbeteren van de marketingactiviteiten.

   Voor het plaatsen van een cookie is er geen uitdrukkelijke toestemming nodig. Wil jij niet dat eenmanszaak Yarrid Dhooghe via www.schrijfmijntekst.nu een cookie bij jou plaatst? Kijk dan bij de instellingen van je browser hoe je dit kunt uitschakelen.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   Jij blijft eigenaar van je persoonsgegevens. Bijgevolg heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door eenmanszaak Yarrid Dhooghe en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die eenmanszaak Yarrid Dhooghe van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

   Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yarrid.dhooghe@telenet.be.

   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, rijksregisternummer en andere gegevens die je niet wil delen zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de vier weken, op jouw verzoek.

   Eenmanszaak Yarrid Dhooghe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 02 274 48 00, www.privacycommission.be).